Uuden verkkokaupan toiminta kannattavaksi

syyskuuta 21, 2017


Kun yritys suunnittelee oman verkkokaupan avaamista, jää verkkokaupan kannattavuus usein teknisten toimintojen ja sivuston ulkoasun varjoon. Yritystoimintaa ajatellen verkkokaupan kannattavuuden tulisi kuitenkin olla kunnossa heti kaupan alkumetreiltä lähtien – muutoin edessä on tilanne, jossa kaupan ylläpidosta koituvat kiinteät kulut vievät tilauksista kertyneen katteen. Tämä johtaa helposti tilanteeseen jossa toiminnan mielekkyyttä ja/tai rahoitusta joudutaan miettimään uudelleen.

Mitkä asiat tulee olla kunnossa, jotta verkkokauppa kannattaisi?

1. Tuotevalikoima, kysyntä ja kilpailu
Verkkokaupan tuotevalikoima voi olla kohdennettu laajalle yleisölle, jolloin myynnissä on tuotteita, joita tarvitsee lähes jokainen – tai tuotevalikoima voi olla tarkemmin kohdennettua jolloin myytäviä tuotteita tarvitsee vain tietty kohderyhmä. Laajalle yleisölle kohdennettu valikoima takaa monesti kysynnän, mutta samalla on tiedossa myös kilpailua (samaa tavaraa myydään useissa muissakin verkkokaupoissa); joidenkin tuoteryhmien kohdalla kilpailu johtaa tilanteeseen jossa asiakkaat lähtevät etsimään vain halvinta hintaa – tämä luonnollisesti heikentää toiminnan kannattavuutta.

Tietylle kohderyhmälle suunnattu valikoima taas pienentää sekä kysyntää että kilpailua. Koska kysyntää on vähemmän jäävät myyntimäärät ehkä pienemmiksi, mutta vähäisemmän kilpailun vuoksi tilausten katteet on monesti mahdollista pitää järkevällä tasolla. Kilpailutilanteen ollessa heikompaa yrityksen on myös mahdollista luoda parempia asiakassuhteita, jolloin jatkomyynti ja asiakkuuden pito ovat paranevat.

2. Hintaryhmät 
Verkkokauppasi tuoteryhmissä tulisi olla jonkinlainen hintahaitari, jotta pystyt tarjoamaan tuotteita niin edullista kuin kalliimpaakin tuotetta etsivälle asiakkaalle. Hintahaitarista ei kannata tehdä tarpeettoman suurta, sillä tämä saattaa vaikeuttaa tuotteiden vertailua ja samalla luoda viivettä ostosten tekemiseen. Pääpaino kannattaa pitää niissä hintaryhmissä jotka luovat pohjan verkkokauppasi myynnille.

3. Kate suhteessa tilauksesta koituvaan työhön
Verkkokaupan kannattavuutta ajatellen tilauksen käsittelystä koituva työ ei saisi syödä liiaksi tilauksesta saatavaa katetta. Tilauksesta koituvaksi työksi voidaan laskea kaikki yksittäisen tilauksen käsittelyyn, lähettämiseen ja asiakaspalveluun (jossain mielessä myös palautuksiin) liittyvät työt. Kilpailun vuoksi pienillä katteilla toimivilla verkkokaupoilla saattaa olla mahdollisuuksia suoraviivaistaa toimintaansa esimerkiksi automaation avulla – ilman että asiakaspalvelun laadusta pitää tinkiä. Kun mahdollisimman monta tilauksen käsittelyyn ja lähettämiseen liittyvää vaihetta voidaan automatisoida (tai joissain tilanteissa ulkoistaa), saadaan katetta kohdennettua muihin toimiin.

4. Mainosbudjetti 
Verkkokaupan mainosbudjetti tulisi olla tarkkaan laskettu. Toiminnan alussa tarkkoja laskelmia ei monestikaan pystytä tekemään, koska toteutuneista myyntimääristä ei yksinkertaisesti ole tietoa. Pitkällä aikavälillä mainontaa tulisi kuitenkin budjetoida yksittäisen kaupan aiheuttamien kulujen ja asiaan elinkaariarvon mukaan. Laskelmiin perustuvalla budjetoinnilla nähdään tarkasti, paljonko mainontaan voidaan sijoittaa, ja paljonko yhden asiakkaan hankintaan voidaan käyttää rahaa. Näin yrityksesi on myös paremmissa asemissa, jos verkkomainonnassa tarvitsee kilpailla kaavailtua aggressiivisemmin.

Kauppa-alustan toimivuus vaikuttaa myös kannattavuuteen
Verkkokauppasi tilausmäärät saattavat jäädä tavoitellusta, vaikka olisitkin tehnyt toimia hakukonenäkyvyyden ja verkkomainonnan suhteen. Tällöin on syytä alkaa tutkimaan verkkokauppasi ostoprosessia ja syitä jotka saavat asiakkaat hylkäämään ostoksen läpiviennin.

Useissa verkkokauppapohjissa ei ole toimintoa, joka mahdollistasi hylättyjen ostoskorien seurannan, mutta kyseinen seuranta on mahdollista rakentaa esimerkiksi Google Analyticsin avulla.

Tutkiessasi asiakkaiden ostoskäyttäytymistä, pyri löytämään vastaukset esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:


1. Mikä osuus sivustolle saapuneista käyttäjistä lisää tuotteita ostoskoriin?

Mikäli tämä numero jää pieneksi, saattaa tuotesivujen informatiivisuudessa ja selkeydessä olla parannettavaa.

2. Mikä osuus käyttäjistä siirtää tuotteita ostoskoriin ja vie tilauksensa loppuun asti?

Jos ostosten tekeminen jää monelta käyttäjältä kesken, on syytä miettiä mitkä tekijät kassasivulla johtavat keskeytykseen. Onko kyse liian kovista toimituskuluista, epäselvistä toimitusehdoista vai estääkö jokin muu tekijä tilaamisen.

3. Pysähtyykö tilaaminen riittämättömiin maksutapoihin?

Moni verkkokauppias on jo siirtynyt käyttämään kolmannen osapuolen tarjoamia maksupainikkeita. Maksutapojen tarjotaan kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota. Esimerkiksi osa ostoksia tekevistä asiakkaista suosii luottokorttimaksuja tai osamaksua suorien maksujen sijaan – näiden maksutapojen tarjoamista kannattaa harkinta tapauskohtaisesti.

Jos taas pyrit laajentamaan verkkokauppasi asiakaskuntaa ulkomaille, selvitä mitkä maksutavat ovat yleisesti käytettyjä kohdemaissasi. Esimerkiksi kotimaisen maksunvälittäjän luottokorttimaksu saattaa olla ulkomaiselle asiakkaalle täysin vieras, joka johtaa monesti kaupan keskeytymiseen.

Kaipaatko apua verkkokauppasi kehittämiseen?

Kun kehität verkkokauppasi liiketoimintaa, on tärkeää että käyttämäsi kauppa-alusta on helposti laajennettavissa ja muokattavissa kehittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. Netello Systems Oy huolehtii, että verkkokauppa-alustasi vastaa yrityksesi tarpeita. Oma verkkokauppajärjestelmämme on turvallinen ja helposti muokattavissa ja kehitettävissä.

0 kommenttia

Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

* indicates required
Tietosuoja *